Hûd

Hûd (Arapça هود), Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisidir. Eski Ahit'te adı Eber (İbranice עבר) olarak geçen peygamber ile Hûd peygamberin aynı kişi oldukları tahmin ediliyor.[1]. Eski Ahit'in en Antik Yunanca versiyonlarından birinde (Latince: Septuaginta) Eber'in yaşamış olduğu dönem, Kur'an'daki Hûd'un yaşadığı döneme denk düşer. Eber kelimesi kimi iddialara göre İbrani ve Arap kelimelerinin kökenini oluşturur. Yahudi kutsal metinlerinde bahsedilen Eber, Nuh'un soyundandır ve İbrahim'in atalarındandır. Bazı İslam kaynakları Hûd peygamberin 150 sene ömür sürdüğü ve peygamberlik yaptığı dönemin yaklaşık olarak MÖ 2400 civarında olduğunu belirtir.[2][3]

İslam'a göre Âd kavmine Allah tarafından uyarıcı olarak gönderilmiştir. Âd Kavmi Hûd'u yalanlamış, Allah'ın tanrılığını inkar etmiştir. İnananlar hariç doğru yola gelmeyen Âd Kavmi, yıldırımlar ve yedi gece sekiz gün süren dondurucu bir rüzgârla helak edilmiştir. Âd Kavmi'nin helak edilişi, Ahkâf Suresi'nde şöyle anlatılır:

  • 21- Âd'ın kardeşini hatırla; onun önünden ve ardından nice uyarıcılar gelip geçmişti; hani o, Ahkâf'taki kavmini: "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım" diye uyarmıştı.
  • 22- Dediler ki: "Sen, bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan tehdit ettiğin şeyi bize getir."
  • 23- Dedi ki: "İlim ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum; ancak sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum."
  • 24- Derken, onu (azabı) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar; onda acı bir azap vardır.
  • 25- Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden başka hiçbir şey(leri) görünemez duruma düştüler. İşte Biz, suçlu-günahkar bir kavmi böyle cezalandırırız.[4]

Kur'an'da Hûd'un geçtiği yerler

Kaynaklar

Kaynakça ve notlar

  1. Anne K. Bang, Sufis and scholars of the sea: family networks in East Africa, 1860-1925, Routledge, Illustrated ed., 2003 ISBN 0-415-31763-0, 9780415317634,
  2. The Truth of Life
  3. www.zainab.org
  4. Ahkaf suresi, Ali Bulaç meâli
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.