Zülkifl

Zülkifl (Arapça: ذو الكفل, İbranice: יחזקאל Ezekiel), Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisidir.

Kur'an'da Enbiyâ ve Sâd Surelerinde kendisinden bahsedilmektedir: "İsmâil, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz onlar salih olanlardandı" (Enbiya, 85 ve 86).

"Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshâk'ı ve Yâkub'u da an. Biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip, kendimize halis (kul) yaptık. Onlar bizim yanımızda seçkinlerden, hayırlılardandır. İsmâil'i, Elyesâ'i, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir" (Sad, 38/45, 46, 47, 48).

Zülkifl'in peygamber olmadığını söyleyenler olmuşsa da, İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre peygamberdir ve geçerli olan görüş de budur.[1] Ayette geçen "Zülkifl", peygamberin adı değil lâkabıdır ve "nasip ve kısmet sahibi" anlamına gelir. Fakat burada dünyaya ait zenginliği değil, peygamberin üstün kişiliğini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır. Onun gerçek adı hakkında çok farklı rivayetler vardır. Yahudiler O'nun, İsrailoğullarının esâreti sırasında peygamber tayin edilen ve vazifesini Habur Irmağı yakınlarında bir bölgede yapan Hereksel olduğunu iddia etmişlerdir. Âlimlerin bir kısmı da onun Eyyub Peygamber'in kendisinden sonra peygamber olan Bişr adındaki oğlu olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu görüşlerin hiçbiri kesinlik derecesine sahip değildir.

Kur'an'da Eyyub'un kıssası anlatıldıktan sonra, peygamberlerden bazıları anılır ve onlar övülür. Bu peygamberden biri de, Zülkifl'dir.

Taberi'de yer alan bir rivayete göre Zülkifl Şam'da otururdu. Oradaki halkı Allah'a inanmaya, O'na ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırdı ve orada yaşamını yitirdi.[2]

Mezarının Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Elyesa Peygamber ile Makam Dağı'ndaki türbede olduğu bilinmektedir.[3]

Kaynaklar

  1. (Kurtubi, el Cami'li Ahkami'l Kur'ân, Kahire 1967, XI, 327 vd.; Alusi, Ruhu'l Meani, Beyrut t.y., XVII, 82; Mevdudi, Tefhimu'l Kur'an, İstanbul 1991, III, 327)
  2. Taberi, Tarih, Mısır 1326, I, 167
  3. Nebî Zülkifl (a.s.) Makam ve Kabri
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.