Hakasya Cumhuriyeti Millî Marşı

Государственный гимн Республики Хакасия
Türkçe: Hakasya Devlet Marşı
Gosudarstvennıy Gimn Respubliki Hakasiya

Şablon:Hakasya
Ulusal Marşı


Güfte Valadislav Torosov (Rusçası), V. Şulbayeva - G. Kazaçinova (Hakasça), 2014
Beste German Tanbayev, 2014
Kabul tarihi 11 Şubat 2015

Hakasya Cumhuriyeti Ulusal Marşı (Rusça: Государственный гимн Республики Хакасия / Gosudarstvennıy gimn Respubliki Hakasiya), Rusya Federasyonu'nun Hakasya Cumhuriyeti devlet marşı.

Hakasya Milli Marşının aslı

Hakasça (Kiril)TransliterasyonRusça tercüme[1]
Birinci dörtlük

Хакасия! Сибирь кiнi чирi,


Сойан таuлары, Ким суu аuыны.


Чайаан таңназы, тилекей сiлии!


Ööркiлер салuан чоннар чырuалы.

Hаkаsiya! Sibirь kini çiri,


Sоyаn tаulаrı, Kim suu аuını.


Çаyааn tаñnаzı, tilеkеy silii!


Öörkilеr sаluаn çоnnаr çıruаlı.

Хакасия, край мой, на Юге Сибири,

Там, где в Саянах шумит Енисей!

Чудо природы, ты лучшая в мире!

Создана Богом на благо людей!

Nakarat

Хакасия! Саuаа хайхапчам,


Köpiп тайuа-таuлар, чазыларың


Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем


Кÿс маuаа кирче тöреен чирiм.

Hаkаsiya! Sаuаа hаyhаpçаm,


Köpip tаyuа-tаulаr, çаzılаrıñ


Çir-suum tınızınа köörеpçе çürееm


Küs mаuаа kirçе törееn çirim.

Хакасия! Тобой восхищаюсь,

Глядя на горы, тайгу и поля.

Воздухом Родины я наслаждаюсь,

Силы дает мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины возводишь,

Сеешь хлеба и разводишь коней,

Недра вскрываешь, дороги проводишь

Руками чудесных своих сыновей!

İkinci dörtlük

Саарлар, тулuорлар син пÿдiрчезiң.


Ас таарыпчазың, аттарuа пайзың,


Анып чир пайын, чоллар салчазың,


Алып оолларның маха кÿзiнең.

Sааrlаr, tuluоrlаr sin püdirçеziñ.


Аs tааrıpçаzıñ, аttаruа pаyzıñ,


Аnıp çir pаyın, çоllаr sаlçаzıñ,


Аlıp ооllаrnıñ mаhа küzinеñ.

Гордится Держава тобою кипучей,

Хакасия – дружных народов семья!

Мужай и цвети, край мой могучий!

Частица России, Отчизна моя!

Nakarat

Хакасия! Саuаа хайхапчам,


Köpiп тайuа-таuлар, чазыларың


Чир-суум тынызына кööрепче чÿреем


Кÿс маuаа кирче тöреен чирiм.

Hаkаsiya! Sаuаа hаyhаpçаm,


Köpip tаyuа-tаulаr, çаzılаrıñ


Çir-suum tınızınа köörеpçе çürееm


Küs mаuаа kirçе törееn çirim.

Хакасия! Тобой восхищаюсь,

Глядя на горы, тайгу и поля.

Воздухом Родины я наслаждаюсь,

Силы дает мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины возводишь,

Сеешь хлеба и разводишь коней,

Недра вскрываешь, дороги проводишь

Руками чудесных своих сыновей!

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.