Ka'b bin Züheyr

Ka'b bin Züheyr (ö. 645), İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah için yazdığı kaside ile tanınan Arap şair ve sahabe.

İslamdaki önceki dönemde pek çok şair yetiştirmiş bir aileden geliyordu. Babası Züheyr bin Ebi Sulme Muallakatü's-Seba şairiydi. Genç yaşta şiir söylemeye başlayan Ka'b, Tayy, Hazreç, Kureyş kabileleriyle yapılan savaşlara katıldı. Kardeşi Buceyr 628'de Müslümanlığı kabul edince, onu kınamak için Muhammed'in aleyhinde hicviyeler söyledi. Bunun üzerine Muhammed, Ka'b'ın öldürülebileceğini, kanının helal olduğunu ilan etti. Zor durumda kalan Ka'b, Muhammed ve Kureyş kabilesini öven ve "Bânet Suad" (Suad gitti) dizesiyle başlayan kasidesini peygamberin bulunduğu camide okudu. Daha sonra Müslümanlığı kabul ederek kendini affettirdi. Çok duygulanan Muhammed de bürdesini (hırka) Ka'b'a bağışladı. Busiri'nin Kaside-i Bürdesi (Bürde Kasidesi) ile karıştırılmaması gereken Kaside-i Bânet Suad'ın birçok Türkçe çevirisi ve şerhi vardır. Yapıt ayrıca Kazan Türkçesine, Latinceye, Almancaya, Fransızcaya, İngilizceye ve İtalyancaya da çevrilmiştir. Ka'b'ın Divan'ı, T. Kowalski tarafından Le Diwan de Ka'b Ibn Zuhair (1950) adıyla yayımlanmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.