Zübeyr bin Avvam

Zübeyr bin Avvam
زبير بن العوام
Eş(leri) Esma bint Ebu Bekir
Çocukları Abdullah bin Zübeyr
Urve bin Zübeyr
Babası Avvam bin Huveylid
Annesi Safiyye
Doğum 594
Mekke
Ölüm 656
Basra, Emevi Devleti
Dini İslam
Meslek Komutan

Zübeyr bin Avvam ya da Zübeyr bin el-Avvam (Arapça:الزبير بن العوام ö. 656), İslâm peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın halası Safiyye'nin oğludur. Cennetle müjdelenen on sahabiden birisidir.

Küçük yaşta babasını kaybetti. Velâyetini amcası Nevfel üstlendi ve onun yanında büyüdü.[1]

Ebu Bekir vasıtasıyla Müslüman oldu. 615 yılındaki hicrete katılarak Habeşistan'a gitti. Buradan da Medine'ye geçti.

Bedir Savaşı'na katıldı. Bu savaşta, Mekke ordusunda bulunan ve Kureyş'in aslanı olarak bilinen amcası Nevfel'i öldürdü.[2]

Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı'nda da bulundu. Mekke'nin fethinde İslam Ordusu'nun sancaktarlığını yaptı. Ömer devrinde de savaşlara katıldı. 642 yılında Mısır'ın fethinde bulundu.

Halifeliğe Ali geçince önce ona biad etti. Ancak daha sonra O da Osman bin Affan'ın katilleri yakalanmadıkça Ali'ye biat etmeyeceklerini söyleyerek Ali bin Ebu Talib'e karşı cephe alan Talha bin Ubeydullah ve Ayşeyle birlikte Cemel Savaşında Ali'ye karşı yer aldı. Savaş sırasında Ali'nin kendisine Muhammed'in bir sözünü hatırlatması üzerine savaştan çekildi. Medine'ye doğru giderken kendisini takip eden Amr bin Cürmüz tarafından öldürüldü.[3]

Kaynaklar

  1. İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Beyrut 1960, III, s. 101
  2. İbn Hişam, Cemheretü Ensâbi'l-Arab, Kahire, 1982, s. 120
  3. İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, Beyrut 1960, III, s. 112
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.