Muaz bin Cebel

Sahabe
Muaz bin Cebel
معاذ بن جبل
Doğum 605
Medine
Ölüm

640

Remle
(günümüzde Ürdün)
Din İslam
Muaz bin Cebel'in Ürdün'deki türbesi

Muaz bin Cebel (Arapça: مُعاذ بن جَبَل) (d. 605, Medine - 640, Remle), Sahabi ve fıkıh bilgini. Ayrıca Muhammed'in vahiy kâtiblerinden birisidir.

Muaz bin Cebel, Akabe biatinde İslam Peygamberi Muhammed'e biat etmiş ve Bedir ve Uhud savaşlarına katılmıştır.[1]

Adı 'Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin Âbid bin Adiy bin Ka’b el-Ensârî' olup Medine'nin Hazrec ailesindendir. 18 yaşındayken İkinci Akabe Biatı'nda müslüman olmuştur. Hicret zamanında evini Abdullah bin Mesud ve Cafer-i Tayyar ile paylaşmıştır. Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kureyza muharebelerine ve Hayber fethine katılmıştı. Mekke’nin fethinde de bulundu ve bundan sonra yapılan Huneyn Muharebesi sırasında peygamber tarafından Mekke'ye vekil yönetici olarak atandı ve halka Kur’an öğretmesini, dini esasları anlatmasını emretti. Bu vazifesini yapıp Medine’ye döndükten sonra da Kur’an ve din bilgilerini öğretmeye devam etti. Ardından Yemen valisi oldu. Bu ülkeye gidişinde bizzat peygamber tarafından uğurlandı. Bu uğurlama sırasında aralarında geçen diyalog fıkıh biliminde içtihat kavramının ilk defa anıldığı diyalog olmasının yanında İslam bilginlerinin sorun çözmede nasıl bir yol izleyeceklerini göstermesi açısından önemlidir:

Muaz bin Cebel, uzun zaman Yemen valiliğinde bulundu. Peygamberin vefat haberini burada aldı. Daha sonra Mekke'ye dönerek ilk halife Ebu Bekir'in şura meclisinde görev aldı. Bu sırada Suriye'deki savaşlara ve tebliğ faaliyetlerine katıldı. Filistin taraflarında zekat memuru ve Kur'an eğitmeni olarak görev yaparken Kudüs ile Remle şehirleri arasında veba hastalığından 38 yaşında hayatını kaybetti.

Muaz bin Cebel, İslam fıkıh tarihinde hakkında açıkça hüküm bulunmayan konularda rey ile hükmetmeyi ilk defa kullanan ve ileride kurulacak Irak Ekolü'nün yolunu açan sahabidir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.