Sahabe listesi

Bu liste İslam peygamberi Muhammed'in sahabelerini alfabetik olarak göstermektedir. Sahabe, Muhammed'i hayatında en az bir defa görmüş kişilerdir. Sayılarının 124.000 civarında olduğu sanılmaktadır.[1] İlk sahabe eşi Hatice, son ölen sahabe Ebu Tufeyl Âmir bin Vâsile el-Leysî'dir.

A

B

C

D

E

 • Ebu Eyyûb el-Ensarî
 • Ebu Bekir
 • Ebu Berze Eslemi
 • Ebu Zerr el-Gifari
 • Ebû Dücâne
 • Ebû Fükeyhe
 • Ebu Hüzeyfe bin Mugire
 • Ebu Hureyre
 • Ebu Katade
 • Ebu Kuhâfe
 • Ebu Lübabe
 • Ebu Said el-Hudri
 • Ebû Seleme bin Abdülesed
 • Ebu Süfyan bin Harb
 • Ebu Süfyan bin Haris
 • Ebu Talib bin Abdulmuttalib
 • Ebu Talha Zeyd bin Sehl
 • Ebu Ubeyde bin Cerrah
 • Ebu el-As bin Rabi
 • Ebu Derda
 • Ebu Hüdeyfe bin Utbe
 • Ebu Musa el Eş'ari
 • Ebu Rafî
 • Ebu Said el Hudri
 • El Ala bin El Hadramî
 • El-Hansa
 • Enes bin Mâlik
 • Erkam bin Ebü'l Erkam
 • Es'ad bin Zurare
 • Ebu Eymen Mevlâ Amr
 • Ebu Hanne
 • Ebu Suryan bin Haria
 • Ebu Hubeyre bin Hâris
 • Enes bin Nadr
 • Evs bin Erkam
 • Evs bin Sabit
 • Ebu Üseyd Malik bin Rebia
 • Ebu A'ver bin Haris
 • Ebu Eyyub Halid bin Zeyd
 • Huzeyfe bin Utbe
 • Ebu Hamra Mevla Haris bin Rifae
 • Ebu Humeyda Ma'bed bin Abbad
 • Ebu Hanne Malik bin 'Amr
 • Ebu Harice Amr bin Kays
 • Ebu Halid Haris bin Kays
 • Ebu Huzeyme bin Evs
 • Ebu Davud Umeyr bin 'Amir
 • Ebu Dücane Kays bin Simak bin Haraş
 • Ebu Zeyd Kays bin Seken
 • Ebu Sebra bin Ebi Ruhm
 • Ebu Seleme bin 'Abdi'l-esed
 • Ebu Selit Useyr bin 'Amr
 • Ebu Sinan bin Seyfiyyi
 • Ebu Sinan Vehb bin Mihsan
 • Ebu Şeyh bin Ubey bin Sabit
 • Ebu Dayyah Numan bin Sabit
 • Ebu Talha Zeyd bin Sehl
 • Ebu Ubade Sad bin Osman
 • Ebu Abs Abdurrahman bin Cebr
 • Ebu Akil Abdurrahman bin Abdillah
 • Ebu Kebşe
 • Ebu Lübabe Beşir bin Abdi'l-Münzir
 • Ebu Mahşi Süveyd et-Tai
 • Ebu Mersed Kennaz bin Husayn
 • Ebu Müleyl bin Ez'ar bin Zeyd
 • Ebu Münzir Yezid bin Amir
 • Ebu Heysem Malik bin et-Teyyihan
 • Ebu Yeser Kab bin Amr

F

G

H

İ

K

L

M

N

O-Ö

R

S-Ş

T

U

 • Ubade bin Hashas
 • Ubade bin Samit
 • Ubeyde bin Haris
 • Ubeyy bin Kâb
 • Ukbe bin Amir
 • Umeyr bin Vehb
 • Umeyr bin Ebu Vakkas
 • Urve bin Mesud
 • Urve bin Zübeyr
 • Usame bin Zeyd
 • Utbe bin Gazvan
 • Ubeyd bin Mualla
 • Utbe bin Rebi
 • Umare bin Ziyad
 • Uyens bin Katade

Ü

V

Y

Z

Ayrıca

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/10/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.