Ubeyy bin Kâb

Ubey bin Kab (ö. 654, Medine), sahabi ve ilk dönem müfessir, muhaddis ve fakihlerindendir.

Medineli olan Übeyy bin Kâb, bu şehrin Hazrec kabilesindendir. Akabe biatı'dan önce müslüman olmuş, yetmiş kişiyle birlikte Akabe biatına katılan Medinelilerden birisidir. Hicretten sonra da ilk vahiy katibi olmuştur. Peygamberin katıldığı tüm muharebelere katılmış, Uhud Muharebesi'nde yaralanmıştır.

Kur'anı güzel okuyan hâfız sahabilerden birisiydi ki Kur'an'ın toplanması ve yazılması çalışmalarında çok emeği geçti. Kendi yazdığı Kur'an mushaflarından birisine 'Ubeyy mushafı' denmektedir. Halife Osman devrinde Kur'an'ın çoğaltılma işlerinde bu işle görevlendirilen heyetin başkanı olmuş, başka önemli görevlerde de bulunmuştur.

Ubeyy bin Kâb, hicretin yirmi ikinci yılında (m. 654) Medine'de ölmüştür. Cenaze namazını halife Osman kıldırmış ve Bâki Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 3/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.