Abdullah bin Zübeyr

Abdullah bin Zübeyr
Doğum Mayıs 624
Medine
Ölüm 692
Mekke

Abdullah bin Zübeyr (Arapça: عبد الله بن الزبير; d. 624 - ö. 692), sahabelerden Zübeyr bin Avvam ile halifelerden ilki olan Ebu Bekir bin Kuhafe'in kızı Esma bint Ebu Bekir'in oğlu, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın eşlerinden biri olan Ayşe bint Ebu Bekir'in yeğenidir.

Hayatı

Beni Esed kabilesine mensup olan Abdullah bin Zübeyr henüz gençliğinden itibaren İslam Ordusu ile Bizans ve Sasani İmparatorluğu'na karşı yapılan birçok savaşa katıldı. Yine, Tunus bölgesine düzenlenen bir seferde (647 veya 649), Roma bölge valisi olan Gregory'i öldürerek zaferin kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

Cemel Savaşı'nda teyzesi Ayşe bint Ebu Bekir ve babası Zübeyr bin Avvam'ın yanında, Ali'ye karşı savaşmıştır.

I. Yezid dönemi ve Emeviler'e karşı ayaklanması

Abdullah bin Zübeyr, kendisi gibi I. Yezid'e biat etmeyen Hüseyin bin Ali'nin Kerbela'da aile efradıyla birlikte öldürülmesinin ardından, hilafetini ilan etti ve Mekke, Medine ve Hicaz halkı ona biat etti.

Halkın Emeviler'e karşı tutumunu ve otorite boşluğunu akıllıca kullanarak hükmettiği alanı, Arabistan'ın güneyi, Irak, Suriye'nin büyük bölümü, Mısır'ın bir bölümü olmak üzere genişletti. Bunun üzerine Yezid, Mekke ve Medine üzerine bir ordu gönderdi. Abdullah bu orduya karşı Mekke'yi 3 ay boyunca savundu. Yezid'in ölüm haberi gelince de Emevi ordusu kuşatmayı kaldırarak Şam'a dönmek zorunda kaldı.

II. Muaviye ve I. Mervan dönemleri

II. Muaviye, hüküm sürdüğü 683-684 yılları arasında, II. Muaviye savaş ve yeniden Hicaz'a hücum taraflısı değildi ve sadece 40 gün halifelik yaptıktan sonra tahtından ve halifelikten feragat etti. Başa geçen I. Mervan hüküm sürdüğü kısa dönemde (684-685) Mısır ve Suriye'yi hakimiyeti altına aldı. Hariciler'in de bu dönemde, Irak merkezli bir isyan çıkarmalarıyla birlikte, Abdullah'ın hükûmeti Hicaz bölgesine sıkıştı.

Abdülmelik Dönemi

Abdullah bin Zübeyr, 685 yılında tahta çıkıp halife olan Abdülmelik bin Mervan'ın Haccac bin Yusuf komutasındaki ordusuyla yaptığı savaşı kaybetti ve 692 yılında bu savaşta öldürüldü.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Abdullah bin Zübeyr
Benu Esad
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
I. Muaviye
İslam Halifesi
684 - 692
Sonra gelen
Abdülmelik bin Mervan
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.