Zurvanizm

Zurvanizm, Zerdüştçülüğün bugün inananı kalmamış bir dalıdır. Zurvanizmde, Zerdüştçülükten farklı olarak, "İlk Prensip" (primordiyal yaratıcı tanrı) olarak Zurvana inanılır. Nitekim bu sebeple Zurvanizm olarak anılan inanca Zurvanit Zerdüştçülük de denmiştir. Zurvanizmde, Zurvan Zamanın (ve Mekanın) hipostazıdır. Orta Pers dilinden olan ismi, Avesta dilindeki zruvan- yani "zaman"dan gelmektedir. "Zurvan" isim olarak, "zaman" gibi, birçok farklı inanç sistemlerinde yer almıştır; bununla birlikte bu dinler veya inançlar Zurvanizmdeki Zurvan ile sadece ismen alâkalıdırlar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.