İtalya (Roma eyaleti)

MS 120 yılında Roma İmparatorluğu'nun İtalya eyaleti
Tabula Peutingeriana'nın bir parçası, İtalya'nın güney kısımlarını gösteren 4. yüzyıl'dan kalma bir harita

İtalya (Italia), Roma Cumhuriyeti ve ardından gelen Roma İmparatorluğu döneminde İtalya yarımadasına verilen isim.

Cumhuriyet ve Augustus'un düzenlemeleri döneminde İtalya

Cumhuriyet döneminde, İtalya (Rubicon'dan Calabria'ya kadar uzanıyordu) bir Roma eyaleti değildi ancak Roma şehrinin toprağı olduğu için özel bir statüye sahipti: örneğin askeri komutanlar ordularını beraberlerinde İtalya topraklarına sokamazlardı ve bu sebeple Jül Sezar ordusuyla Rubicon nehrini geçtiğinde iç savaşın başladığı anlaşılmıştı.

İtalya adının kapsadığı alan zaman içerisinde değişmiştir. Strabo'ya göre (Coğrafya, v 1), isim başlangıçta Messina Boğazı ve Salerno körfezi ile Taranto Körfezi arasında kalan bölgeyi tanımlarken; sonradan İtalya tüm yarımadayı ve Istria bölgesi kenti olan Colonia Pietas Iulia Pola'yı da kapsayacak şekilde genişledi ve nihayet Jül Sezar'ın Gallia TranspadanaCisalpina Galya'nın "Po'nun ötesinde" kalan toprakları— sakinlerine Roma yurttaşlığı vermesiyle birlikte İtalya'nın sınırları Alplere kadar uzandı.

Sosyal savaşların sona ermesiyle birlikte (MÖ 2. yüzyıl) Roma, İtalyanın tüm müttefiklerinin Roma toplumuna girmesine izin verdi ve tüm İtalik halklara yurttaşlık verildi.

İmparatorlurluğun başlangıcında, İtalya değişik statülere sahip toprakların bir bileşkesiydi. Municipii olarak adlandırılan bazı şehirler kısmi özerkliğe sahipken, diğerleri yani koloniler Romalıların kendisi tarafından kurulmuşlardı. Yaşlı Pliny'nin,Doğal Tarih adlı kitabında(iii 46) bahsettiğine göre Augustus MÖ 7 yılında İtalyayı toplam on bir regiones'e bölmüştür:

Augustus tarafından idari olarak düzenlenen Roma İtalyası (yeşil alan).

İtalya "eyaleti", Augustus ve vârisleri tarafından gerek imar gerekse ulaşım ağının mükemmelliği açısında her zaman el üstünde tutulmuştu. İtalya eyaletinin ekonomisi, tarım, el sanatları ve endüstri ile gelişmiş ve diğer eyaletlere ihracat yapacak hale gelmişti. Eyaletin nüfusu, Augustus tarafından yaptırılan ve sadece erken yurttaşların sayıldığı üç nüfus sayımına göre sırasıyla, MÖ 28'de 4,063,000, MÖ 8'de 4,233,000 ve 14 yılında 4,937,000 kişidir. Kadınlar ve çocuklarda dahil edildiğinde İtalya eyaletinin 1. yüzyıldaki toplam nüfusu yaklaşık 10 milyon civarında olmalıydı.

2. ve 3. yüzyıllarda İtalya

Antoninus Pius'a ait bu sestertius'un arka yüzünde İtalya kişileştirilmiştir.

İmparatorluğun tamamına Roma yurttaşı olma hakkı verilince, İtalya eyaleti diğer zengin eyaletler karşısında gerilemeye başladı. Dahası, İtalya birde 3. yüzyılda barbar kabilelerin saldırılarıyla uğraşmak zorunda kalacaktı.

Diokletian, imparatorluğu dört parçaya (dört diocese) böldü. Diocesis Italiae, Batı Augustus'unun hükümranlığında ve her biri bir corrector tarafından yönetilen iki bölgeye ayrılmıştı:

Eski İtalyan bölgeleri olan Alpes Poeninae ve Alpes Maritimae, Diocesis Galliarum bölgesine bağlandı.

4. ve 5. yüzyıllarda İtalya

Barbar saldırıları Roma'nın en önemli sorunu haline gelince imparatorlar Roma dışına, diğer eyaletlere gitmek zorunda kaldılar ve bu durum eyaletin daha da gerilemesine yol açtı. Nihayet 330 yılında imparator I. Constantinus başkenti, imparatorluk sarayı, ekonomi yönetimi ve askeri yapılanma da dahil olmak üzere Konstantinapolis'e taşıdı.

İmparator Theodosius'un ölümü üzerine (395), İtalya Batı Roma İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Ardından gelen barbar istilası sırasında başkent Mediolanum'dan Ravenna'ya (402) taşındı. Roma 403 yılında, son kez talan edilmesinin üzerinden yedi yüzyıl geçtikten sonra Vizigotlar'ın kralı Alaric tarafından yeniden yağmaladı. Kuzey İtalya Attila liderliğindeki Hunlar'ın saldırısına uğradı ve Roma 410 yılında bir kez daha Alaric I komutasındaki Vizigotlar tarafından yağmalandı.

Barbar generalleri tarafından kontrol edilen zayıf İmparatorların idaresindeki İtalya kıyıları sürekli saldırı altındaydı. 476 yılında Romulus Augustus'un ölmesi ve imparatorluk alâmetlerinin Konstantinapolis'e geri dönmesiyle Batı Roma İmparatorluğu sona erdi. Takip eden birkaç on yıl boyunca İtalya, önce Odoacer, sonra Ostrogotlar ve son olarak Bizans İmparatorluğu tarafından idare edildi. Ancak Lombard işgalinin ardından birkaç krallığa bölünen İtalya, on üç yüzyıl boyunca bir daha yeniden birlik olamayacaktı.

Kaynaklar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.