Ahazya (Yehuda)

Bu madde veya bölümünde nesnel araştırmalara ve kaynaklara dayanmaksızın sadece Kitab-ı Mukaddes'in Birincil kaynak olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeye uygun bir biçimde kaynak ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Antik İsrail
"Promptuarii Iconum Insigniorum "
İsrail Kralı için bkz. Ahaziah (İsrail).
Diğer Yehuda Kralı için bkz. Yehoahaz (Yehuda).

Ahaziah (veya Ahazya, Yehoahaz, Jehoahaz; İbranice: אחזיהו; Yunanca: Οχοζιας; Latince: Ochozias) Yehuda Kralıydı. Babası Jehoram annesi de Ahab'ın kızı (veya kızkardeşi) Athaliah idi. Tanah'ta adı Jehoahaz olarak da geçer.[1][2]. Ahab Hanedanlığı yıllarına göre 42 yaşında tahta geçti fakat gerçek yaşı 22 idi.[3] Çoğu dinbilimciler 2 Tarihler kitabında geçen 42 yaşın bir yazım hatası olduğu, doğrusunun 2 Krallar kitabında yazıldığı gibi 22 olduğunu[4] savunur. Bazı Yunan ve Suriye metinlerinde 2 Tarihler'deki yaşın 22 olarak düzeltildiği gözükür. William F. Albright'a göre M.Ö. 842'de, E. R. Thiele'ye göre ise M.Ö. 841/840 yılında krallık yaptı.[5] Annesi Athaliah'ın etkisiyle "Yahveh"cileri kızdıran ibadet şekillerini ülkeye soktu.

Amcası Jehoram ile birlikte Aram Kralı Hazael'e karşı başarısız bir sefer düzenledi. Bu savaşta yaralanan amcasını Jezreel'de ziyarete giden Ahziah kendini Jehu'nun yaptığı darbenin ortasında buldu. 2 Krallar kitabına göre Jehu'nun oraya barış için gelmediğni anlayan Ahaziah canını kurtarmak için kaçmaya çalıştı ama Gur yolunda yaralandı ve Megiddo'ya vardığında da öldü.[6] 2 Tarihler kitabına göre ise Jehu'nun darbesinden ardından önce Samarya'da gizlendi sonrada Jehu'nun emri üzerine yakalanıp krala getirildi ve öldürüldü.[7]

Ahaziah sadece bir yıl krallık yapabildi.[4]

Tel Dan Dikilitaşı

Aram'lı Hazael'e ait olduğu düşünülen 1993 ve 1994 yıllarında yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuş dikilitaşta Ahaziah ile Jehoram'ın birlikte öldürüldüğü anlatılır.

Ahazya (Yehuda)
Davud Hanedanlığı
Önce gelen
Jehoram
Yehuda Kralı
Çifte krallık: M.Ö. 843 - M.Ö. 842
Tek başına: M.Ö. 842
Sonra gelen
Athaliah

Kaynakça

  1. 2 Tarihler 21:17
  2. 2 Tarihler 25:23
  3. 2 Tarihler 22:2
  4. 1 2 2 Krallar 8:26
  5. Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (3rd ed.; Grand Rapids, MI: Zondervan/Kregel, 1983) 101, 217.
  6. 2 Krallar 9:22-28
  7. 2 Tarihler 22:9
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.