Yehuda kabilesi

Yehuda kabilesi sembolü
Antik İsrail

Yehuda Kabilesi (İbranice:יְהוּדָה, Yehuda, Anlam: övmek / şükretmek), Eski Ahit'e göre On İki İsrail Kabilesi'nden biridir.

M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra[1] Yeşu[2] bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü.

Tarihi

Yeşu'nun Kenan topraklarını fethinden M.Ö. 1050 yılında kurulan Birinci İsrail Krallığı'na kadar geçen sürede İsrail kabileleri konfederasyon halinde varlıklarını sürdürüyordu ve Yehuda kabilesi de bu konfederasyonun bir parçasıydı. Merkezi bir hükümet olmadığı için kriz dönemlerinde insanlar Hakimler tarafından yönetiliyordu. Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul[3] birleşik monarşinin ilk kralıydı.

Şaul'un ölümünden sonra bütün kabileler Şaul'un hanedanlığına sadık kalıp onun oğlu Işboşeth'i kral olarak görmelerine rağmen Yehuda kabilesi kendi krallarını David olarak seçti. Işboşeth'in ölümünden sonra diğer kabileler de Davud'un altında birleşti. Davud'dan sonra kral Süleyman oldu. Süleyman'ın ölümünden sonra M.Ö. 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti fakat kuzeydeki kabileler Davud hanedanlığından ayrılıp İkinci İsrail Krallığı'nı kurdu. Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı.

Yehuda Krallığı M.Ö. 586'da Babilliler tarafından fethedilip halk sürgüne yollandı.

Babil sürgününden geri dönen Yahudiler bir kabileye mensup olma anlayışından ve bunun getirdiği rollerden vazgeçti fakat Leviler ve Kohenlerin hala dini rolleri bulunuyordu, bunun dışında kalan insanlara ise İsrail deniliyordu. Yahudiler arasındaki rollerde ayrım geleneksel olarak hala devam etmektedir.

Şehirleri ve bölgeleri

Oniki kabile ve toprakları

Yehuda toprakları içinde kalan Şimon kabilesi ve Yehuda'nın kuzeyinde küçük bir bölgede yaşayan Benyamin kabilesi. en çok toprağı bulunan Yehuda kabilesinin yönettiği Yehuda Krallığına bağlıydı. Bu topraklar dört ana bölgeden oluşuyordu:

Önemli Şehirleri

Kimlik inancı

Kuzeydeki kabilelerin kaybolduğuna ve bugünkü Yahudilerin Yehuda'da kabilesinden geldiğine inanılır.[7]

Kaynakça

  1. Kitchen, Kenneth A. (2003), "On the Reliability of the Old Testament" (Grand Rapids, Michigan. William B. Eerdmans Publishing Company)(ISBN 0-8028-4960-1)
  2. Bazı kaynaklarda Türkçeye Yuşâ olarak tercüme edilmiştir
  3. 1.Samuel 9:1-2
  4. 1.Samuel 24:1
  5. 1.Samuel 23:24
  6. Hakimler 1:16
  7. Benyamin ve Şimon kabilelerinin nüfusları az olduğundan bu kabilelerin insanları Yehuda kabilesiyle birlikte anılır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.