Yotam

Bu madde veya bölümünde nesnel araştırmalara ve kaynaklara dayanmaksızın sadece Kitab-ı Mukaddes'in Birincil kaynak olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeye uygun bir biçimde kaynak ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Antik İsrail
"Promptuarii Iconum Insigniorum"

Jotham veya Yotam (İbranice: יוֹתָם, "Tanrı Mükemmeldir" veya "Tanrı bütündür"; Yunanca: Ιωαθαμ; Latince: Joatham) Uzziah ile Jeruşa'nın oğlu ve Yehuda Kralıydı.

Yirmi beş yaşında tahta geçen Jotham on altı yıl iktidarda kaldı.[1][2] William F. Albright'a göre MÖ 742 - MÖ 735 arası hükümdarlık yaptı. Edwin R. Thiele'ye göre ise, MÖ 751/750'den başlayarak Uzziah ile birlikte tahta geçti ve tek başına iktidarda kaldığı tarihler ise MÖ 740/739 - MÖ 736/735'dir. Saltanatının son yılında Asur destekçileri tarafından tahttan indirilip yerine oğlu Ahaz getirildi; MÖ 732/731'de de öldü.[3] Matta İncilinde İsa'nın aile ağacında gözüken krallardan biridir.

Uzziah, haddi olmayarak Kudüs Tapınağında tütsü yaktığı için Tanrı tarafından cezalandırılıp cüzzama yakalanınca farklı bir eve taşındı böylece sarayın ve toprakların yönetimini oğlu Jotham ele aldı.[1][4][5] Tapınağın Yukarı Kapısı'nı onardı ve Ofel kentinin duvarlarını genişletti.[6]

Tanah'ta Jotham'ın Aram Kralı Rezin(en) ve İsrail Kralı Pekah ile savaşa girdiği anlatılır.[7] Ayrıca Ammonlularla da savaşa giren Jotham'ın bu savaşı kazanıp karşılığında üç yıl boyunca senesine 100 talant gümüş, 10.000 kor buğday ve 10.000 kor arpa aldığı da yazılıdır.[8]

Tavsiyelerine güvendiği peygamberler İşaya, Hoşea, Amos ve Mikah da bu dönemde yaşamıştır.

Yotam
Davud Hanedanlığı
Önce gelen
Uzziah
Yehuda Kralı
Uzziah ile birlikte: MÖ 751 - MÖ 740
Tek başına: MÖ 740 - MÖ 736 BC
Tahttan indirilişten ölüme: MÖ 736 - MÖ 732
Sonra gelen
Ahaz

Kaynakça

  1. 1 2 2 Tarihler 27:1
  2. 2 Krallar 15:33
  3. Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (2nd. ed.; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965) 128-129.
  4. 2 Krallar 15:5
  5. 2 Tarihler 26:21
  6. 2 Tarihler 27:3
  7. 2 Krallar 15:37
  8. 2 Tarihler 27:5
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.