Yehoşafat

Bu madde veya bölümünde nesnel araştırmalara ve kaynaklara dayanmaksızın sadece Kitab-ı Mukaddes'in Birincil kaynak olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeye uygun bir biçimde kaynak ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Antik İsrail
Jehoşafat ve Hezekiah'ın El Escorial Manastırındaki heykelleri.

Yehoşafat (diğer yazılışları:Jehosafat, Josafat, veya Jehoşafat; İbranice: יְהוֹשָׁפָט, "Tanrı hakimdir"; Yunanca: Ιωσαφατ; Latince: Josaphat) Asa'nın oğlu ve Yehuda Krallığı'nın dördüncü kralıydı.[1] Oğullarından biri, kendinden sonra tahta geçen Jehoram'dı. Annesi Azubah'ydı[2] Tanah'a göre Tanrı'nın tüm ulusları yargılayacağı[3] yer olan Jehosafat Vadisi adını bu hükümdardan aldığına inanılır.[4]

Saltanatı

Otuz beş yaşında tahta geçen Jehoşafat yirmi üç yıl süreyle krallık yaptı.[1] William F. Albright'a göre krallık yaptığı yıllar M.Ö. 873 - M.Ö. 849 arasıdır. E. R. Thiele'ye göre M.Ö. 873/872'de babası Asa ile birlikte iki yıl krallık yapıp M.Ö. 871/870'da babasının ölümüyle tek başına hükümdarlık yaptı ve M.Ö. 849/848'de öldü.[5]

Jehoşafat saltanatının ilk yıllarını İkinci İsrail Krallığı'na karşı savunmasını güçlendirerek geçirdi.[6] Tanah, Jehoşafat'ı fuhuşa [7] ve putperestliğe karşı çıktığı için över.[8] Yasa Kitabında şart koşulduğu üzere[9] Jehoşafat hükümdarlığının üçüncü yılında din adamlarından ve Levilerden bir kısmını halka Tora'yı öğretmesi için görevlendirdi.[10] 2 Tarihler kitabında övgüyle anılan bu kralın döneminde barış ve varlık olduğu ve Tanrı'nın kutsamasının halkın "sepetlerinde ve dükkânlarında" olduğu anlatılır.

İttifak

İsrail Krallığından Ahabla evlilik dolayısıyla ittifak kurdu. İttifak sonucu İsraille birlikte Aramlılara karşı yaptığı Ramot Gilat savaşından hüsranla döndü.[11] Yurduna döndüğünde Bilici Hanini oğlu Jehu onunla yüzleşti ve "kötülerle işbirliği yaptığını" söyledi.[12] Sahte tanrılara tapanlarla işbirliği yaptığından pişmanlık duyan ve tövbe eden Jehoşafat eski düşüncesine geri dönüp hükümetinde Tanrı ibadetini teşvik etti.[13]

İsrail Kralı Ahaziah ile Ofir limanından yapılacak deniz ticareti üzerine anlaşma yaptı. Gemileri Esyon-Gever'de yaptılar. Gemiler Tarşiş'e gidemeden parçalandı [14][15] ve anlaşma suya düştü.

Ardından İsrail Kralı Jehoram ile birlikte İsrail'in uydu halkı Maoblılarla başarılı olduğu bir savaşa girdi. Moab'lı Meşa'nın kendi oğlunu kurban olarak kestiğini görünce korkuya kapılıp savaştan çekildi ve ülkesine döndü.[16]

Saltanatının son önemli olayı

Flavius Josephus'un Jewish Antiquities'inden esinlenerek 1470'lerde Jean Fouquet tarafından resmedilen Jehoşafat'ın Suriye Kralı Adad'a karşı zaferi.

Moablılar komşu halklarla birlik olup Yehuda Krallığı'nın üzerine yürüdüler, Moab'ın güçlü ordularından korkan Jehoşafat Tanrı'ya yakardı: "Ey Tanrımız, onları yargılamayacak mısın? Çünkü bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende." Bunun üzerine kendisine vahiy inen Levili Jahaziel "Bu kez savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Yerinizde durup bekleyin, RAB'bin size sağlayacağı kurtuluşu görün, ey Yahuda ve Yeruşalim halkı! Korkmayın, yılmayın. Yarın onlara karşı savaşa çıkın. RAB sizinle olacak!" [17] dedi. Kazanılan zaferden kısa bir süre sonra, hükümdarlığının yirme beşinci yılında altmış yaşında öldü.[18] Rashi'nin yorumları gibi bazı kaynaklarda, sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tahtı Jehoram'a bırakıp iki yıl sonra öldüğü yazılıdır.

Yehoşafat
Resmî unvanlar
Önce gelen
Asa
Yehuda Kralı
Asa ile birlikte: M.Ö. 873 - M.Ö. 871
Tek başına: M.Ö. 871 - M.Ö. 849
Sonra gelen
Jehoram

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.