İşsizlik

Büyük Buhran esnasında Kanada'da yapılan bir protesto yürüyüşü. Öndeki pankartta "Vatandaş olmak istiyoruz, geçici işçi değil" yazmaktadır.

İşsizlik, herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde bulamayan yetişkinlerin bulunması durumu. İş bulamayan kimseye işsiz denir. Ekonomide genellikle 16 yaş ve üzeri[1][2] kimseler işsiz grubuna dahil edilirler.

Tanımlar

Dünyada durum

İşsizliğin kişisel sonuçları

İşsiz kişiler geçimlerini sağlamak üzere para kazanamazlar, bunun sonucu olarak kişiler mortgage ev kredilerini veya ev kiralarını ödeyemeyecek duruma düşüp, kaldıkları mekanlardan çıkmak zorunda kalabilirler. Bu da evsizlerin varolmasına neden olur. Ayrıca işsizlik kişinin üzerinde önemli bir psikolojik baskı yaratır, bu da kişiyi bunalıma kadar götüren bir ruhsal rahatsızlık süreci içerisine girebilirler. Ayrıca istatistiklere bakıldığında işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde suç oranlarının yükseldiği gözlemlenmiştir.

Sosyal-devlet yapısının daha geliştiği ülkelerde işsizlik sigortası uygulamaları görülmektedir. Ayrıca işini kaybetme korkusu bireylerde psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir.

İşsizliğin toplumsal sonuçları

Yüksek işsizlik oranına sahip bir ekonomi, sahip olduğu işgücünün önemli bir kısmını kullanamamaktadır.İşsizliğin yükselmesi toplumda bencillik ve yabancı düşmanlığına yol açabilir. Az miktarda olan iş imkânını diğer ülkelerden gelen yabancılara kaptırmak istememe yabancı düşmanlığı ve sınırlardaki geçişlerin azalmasına neden olabilir. Ayrıca toplumda bireyler mevcut işi kapabilmek için, kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşan bir yarışmaya dönüşebilir.Ayrıca yüksek işsizlik oranı işçiyi, patronun karşısında güçsüz bir duruma düşürebilir. İşveren, işçiyi onun yerine başkalarını alabileceği telkin ve tehtidine bulunarak işçinin üzerine baskı uygulayabilir.

Kaynakça

  1. Who is not in the labor force? United States Departmen of Labor. Bureau of Labor Statistics. Erişim: 26 Mart 2012.
  2. Characteristics of young unemployed people, 2012 United Kingdom Office for National Statistics. 22 Şubat 2012. Erişim: 26 Mart 2012.
  3. Underemployment investopedia.com. Erişim: 18 Eylül 2011

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.