Elçi Mirahor Mustafa Paşa

Elçi Mirahor Mustafa Paşa (ö. Temmuz 1756 Ohri) Osmanlı devlet adamı ve denizcisi . I. Mahmud saltanatında Aralık 1740 - Mayıs 1743 de birinci kez ve Kasım 1744 - Ekim 1746 doneminde ikinci kez kaptan-ı derya olmuştur. Diğer valilik ve elçilik görevleri de yapmıştır.[1]

Hayatı

Kara Mehmed Paşa'nın oğludur. Enderun'da eğitimini tamamlamıştır. Çıkmadan sonra önce kapıcılara kethüdası ve sonra da Kasım 1730'da imrahor-u evvel olmuştur. Ocak 1733'de yeniçeri silahdar ağası, Aralık 1734'de vekaleten imrahor-u evvel ve 1734'de ikunci kez imrahor-u evvel görevleri yapmıştır. 1736'da vezirlik görevi verilerek İran'a elçi olarak gönderilmiştir. Bu görevde iki yıl kalmıştır. "Elçi" ve "İmrahor" lakapları bu görevleri yaptığı için verilmiştir.[1]

1739'da İran'dan döndükten sonra Bolu valisi olarak İzmit'te oturmuştur. Eylül 1740'da Vidin valisi tayin edilmiştir. 1740 son ayında kaptan-ı derya görevine getirilmiştir.[1]

Mayıs 1743'de Hanya valisi, sonra İnebahtı valisi ve 18 Kasım 1744'de ikinci defa kaptan-i derya olmustur. Bu gorevden Ekim-Kasım 1746 azledilip o tarihte Selanik valisi gorevine gecmistir. Sonra da sirasiyla Kasım-1748'de ikinci kez Hanya valisi, Ekim 1750'de Hotin valisi; 1751'de Tirhala valisi, Ocak-Şubat 1752'de Girit valisi, Aralık 175'de İnebahtı valisi; Mayıs 1753'de Ağriboz valisi; Ekim-Kasım 1754'de Belgrad valisi ve o sene sonu Ohri valisi oldu. Temmuz 1756'de 72 yasinda iken Ohri'de vefat etti.[1]

Sicill-i Osmani onu[1]

Hünerli olup siyasî ve mali işlere vâkıf, sâbit-kadem ve gayretli olup hattatdı

diyerek değerlendirmiştir.

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.432-433
Askerî görevi
Önce gelen:
Ahmed Ratip Paşa
Kaptan-ı Derya
Kasım 1744 - Ekim 1746
Sonra gelen:
Mahmud Paşa
Önce gelen:
Süleyman Paşa
Kaptan-ı Derya
Aralık 1740 - Mayıs 1743
Sonra gelen:
Yahya Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/6/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.