Baltaoğlu Süleyman

Baltaoğlu Süleyman, aslen Bulgar asilzâdesi olup II. Murad zamanında devşirme olarak saraya alındı. Eğitimde başarı gösterince kapıcıbaşılığa yükselip birçok devlet hizmetlerinde bulundu. Haçlı orduları karşısında başarılı olamayan uç beyi Turahan Bey'i Halil Paşa|Veziriazam Halil Paşa'nın emriyle tutuklayarak 1443'te Tokat'a hapse gönderdi). Edirne-Segedin Antlaşması'nın ön hazırlıklarının yapıldığı müzakerelerinin kararlarını Macar Kralı Ladislas'a 1444'te bildiren elçi oldu ve antlaşmayı imzalattı, Osmanlı idaresindeki Sırp kalelerini tahliye edip Sırplara teslim etti.

Çeşitli kademelerdeki görevlerinde gösterdiği başarıları dolayısıyla II. Murad'ın itimadını kazanan Baltaoğlu Süleyman Bey, daha sonra sancak beyliğine yükseldi. Fâtih devrinde Karaman kuvvetleriyle mücadele etti. 1449'da Osmanlı donanmasının başında Midilli Adası'na akın düzenledi ve Kalonya kasabasını ele geçirdi. 1451'de Gelibolu sancak beyi olarak kaptan-ı derya oldu. 1453 baharında 400 civarında savaş ve nakliye gemisinden oluşan donanmasıyla kuşatmaya katılmak üzere İstanbul önlerine gelip bugünkü Baltalimanı'na yerleşti. 18 Nisan'da başta Büyükada olmak üzere bütün adaları fethetmesine rağmen 20 Nisan'da Bizans'a yardım için gelen üç Ceneviz ve bir Bizans gemisinin Haliç'e girmesini önleyemeyince görevinden alındı. Savaş sırasında bir gözünü kaybeden Baltaoğlu Süleyman Bey kaptan-ı deryalıktan azledildikten sonra kara ordusunda görev yapmış, birçok savaşa katılmıştır. Ölüm tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur.[1]

Kaynakça

  1. Ece (2009-03-11). "Baltaoğlu Süleyman Bey" (Türkçe) (HTML). Târih Portâli. 3 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140403104759/http://www.tarihbilinci.com/forum/asker-225/baltaoglu-suleyman-bey-21087/. Erişim tarihi: 2013-04-18.


Askerî görevi
Önce gelen:
Önce gelen yoktur.
Kaptan-ı Derya
1451 - 1453
Sonra gelen:
Hamza Bey
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.