Sancak beyi

Sancak beyi, Osmanlı Devleti'nde yönetici. Osmanlı idaresinde bulunan idari ve askeri yapılanmada beylerbeyliklerden sonra gelen sancakları yöneten kişidir. Sancak beyi savaş zamanı emri altındaki tımarlı sipahiler ile beylerbeyinin emri altına girerdi.

İmparatorluğun sınır bölgelerinde üst düzeyde yönetici. Osman ve Orhan Bey döneminde en önemli yönetim birimi sancak idi. Sancakların başında Sancak beyi bulunurdu. I. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Beyliğin ilk merkezi Edirne idi. Daha sonra merkez Manastır oldu. Bayezid döneminde Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Beyliğin ilk merkezi önce Ankara iken daha sonra Kütahya oldu. Osmanlı Devleti'nde fetihlerle toprakların genişlemesi üzerine yönetimi kolaylaştırmak amacıyla ülke eyaletlere bölünmüştür.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.