Osmanlı lirası

Osmanlı lirası
ليرا
5 lira (500 kuruş)
Kullanıcı(lar) Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Resmi olmayan Türkiye Türkiye (Türk lirası kullanılana kadar)
Altbirim
1/5 Mecidiye
1/100 Kuruş
1/4000 Para
Sembol £
Madeni paralar
Sıkça kullanılan 1, 5, 10, 20 para, ½, 1, 2, 5, 10, 20 kuruş, ¼, ½, 1, 2½, 5 lira
Banknotlar
Sıkça kullanılan 1, 5, 10, 20, 40, 50 kuruş, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000 lira
Merkez bankası Osmanlı Bankası

Osmanlı lirası, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1844'ten 1 Kasım 1922'ye kadar kullanmış resmî paradır. Saltanatın kaldırılmasından sonra Türkiye'de 23 Ekim 1923'e kadar kullanıldı. Lira ana paraydı, mecidiye, kuruş ve para alt birimleriydi. 1 lira = 5 mecidiye, 1 lira = 100 kuruş, 1 lira = 4000 para idi.

Osmanlı Bankası, ilk kağıt parasını 1862 yılında Kaimeyi tanıtarak başladı. Bu para 200 kuruş'a denk gelmekteydi. Banknotlar Türkçe ve Fransızca olarak basılmaktaydı. 1873 yılında 1, 2 ve 5 liralar tanıtıldı. 1876 yılında daha küçük değerlerde 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 kuruşlar tanıtıldı. 1908 yılında 50 ve 100 liralar tanıtıldı.

1912'de Osmanlı Maliye Nezareti kağıt paraları tanıttı. İlk olarak 5 ve 20 kuruşlar ve ¼, ½, 1 ve 5 liraların tanıtımıyla başlandı daha sonra 1 ve 2½ kuruş, 2½, 10, 25, 50, 100 ve 500 liranın tanıtımı ertesi yıl yapıldı. 1914 yılında 1000 liranın tanıtımı yapıldı. Birinci dünya savaşından önce 1 Osmanlı lirası 3.7 dolar ve 18.45 mark ediyordu.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 10/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.