Hacı Salih Paşa

Hacı Salih Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
30 Nisan 1821 - 10 Nisan 1822
Hükümdar II. Mahmud
Yerine geldiği Benderli Ali Paşa
Yerine gelen Deli Abdullah Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum İzmir
Ölüm Gelibolu
1823

Hacı Salih Paşa veya İzmirli Hacı Salih Paşa (d. ?, İzmir - 1823, Gelibolu) II. Mahmud saltanatında, Benderli Ali Paşa'nın azlinden sonra, 30 Nisan 1821 - 10 Nisan 1822 tarihleri arasında bir yıl altı ay on gün sadrazamlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Hacı Salih Paşa İzmir'lidir.[1] İstanbul'a gelip 1813'de kapıcıbaşılık rütbesi ile göreve başladı. Ardından arpa emini ve sonra da Baruthane nazırı oldu. 1820'de ortaya çıkan Rum isyanlarını incelemesi ile görevlendirildi.[2]Benderli Ali Paşa'ya 26 Mart 1821'de sadarazamlık görevi verildiği zaman Çıldır'da bulunmaktaydı. Onun İstanbul'a erişip mühür-ü humayunu almasına kadar Hacı Salih Paşa'ya vezir unvanı da verilerek Çirmen sancağıyla, sedaret kaymakamlığına getirildi. Benderli Ali Paşa İstanbul'a erişip mühür-ü humayunu teslim aldıktan dokuz gün sonra azledildi. 30 Nişan 1821'de Hacı Salih Paşa sadrazamlığa getirildi.[1][2]

Hacı Salih Paşa'nın sadareti sırasında şu önemli dış olaylar meydan gelmiştir:

Sadrazamlığı sırasında Halet Efendi ile çetin çatışmaya girişti. 22 Ekim 1822'de Halet Efendi'nin kışkırttığı yeniçerilerini isteği üzerine sadrazamlıktan azledildi.[2]

Azlinden sonra Gelibolu'ya sürgüne gönderildi. Çok geçmeden afedilip 17 Şubat 1823'de Anadolu Valisi görevine getirilid. Bundan sonra Nisan 1823'de Şam valisi oldu. Ardından hac emini olarak Hicaz'a gitti. Hicaz dönüşü Ocak 1824'de Kars ve Beyazid sancak beyleri; 1825'de Kayseri ve Bozok sancak beyleir ve 1828'de ikinci kez Şam valiliği görevlerine getirildi.[1] Oradan 1823'de Van valığı görevine tayin edildi. Fakat Adana'ya vardığında kendine erişen bir haberle bu karardan vazgeçildiği ve sürgünle Gelibolu'da mecburi ikamete etmesi gerektiği kendine bildirildi. Gelibolu'ya geldikten sonara çok zaman geçmeden orada vefat etti. Yazıcıoğlu Mehmet Efendi'nin kabri civarında Namazgah denilen mevkide defnedildi.[2]

Eserleri

Safranbolu'da Hacı Salih Paşa tarafından yaptırıp, restore edildikten sonra günümüze kadar gelen, "Hacı Salih Paşa Konağı" vardır. Hacı Salih Paşa'nın İstanbul Sarıyer'de yaptırmış olduğu "Hacı Salih Paşa Çeşmesi"; 1818'de Safranboluda yaptırmış olduğu bildirilen "Salih Paşa Çeşmesi" ve İzmir'de Kemeraltı'da Alı Paşa Meydanı'nda 1828'de yaptırttığı bilinen "Hacı Salih Paşa Şadırvanı" bulunmaktadır.

Kaynakça

  1. 1 2 3 Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.3 s.213-214
  2. 1 2 3 4 Kavas, Ahmet. (Hacı, İzmirli)" (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.495 ISBN 975-08-0072-9

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Benderli Ali Paşa
Osmanlı Sadrazamı
30 Nisan 1821 - 10 Nisan 1822
Sonra gelen:
Deli Abdullah Paşa
Askerî görevi
Önce gelen:
Hacı Mehmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1806 - 1807
Sonra gelen:
Seydi Ali Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.