Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

Osmancıklı Danişmendoğlu
Koca Mehmet Nizamüddin Paşa
Osmanlı Başveziri
Görev süresi
28 Ağustos 1429 - 1438
Hükümdar II. Murad
Yerine geldiği Çandarlı (1.) İbrahim Paşa
Yerine gelen Çandarlı İkinci Halil Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 1439
Osmancık

Osmancıklı Danişmendoğlu Koca Mehmet Nizamüddin Paşa (kısaca [Koca Mehmet Paşa], veya Danişmendzade Mehmet Paşa şeklinde de anılır) (d. ? - ö. 1439, Osmancık), 28 Ağustos 1429'dan yerini Çandarlı İkinci Halil Paşa'ya bıraktığı 1438 yılına kadar 9 yıl başvezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdir.

Yaşamı

Bugün Çorum'un bir ilçesi olan Osmancık’ta doğmuştur.[1] Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası 1406-1413 döneminde Osmanlı Devleti başvezirliği yapmış olan Osmancıklı İmamzade Halil Paşa’dır.

İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi'nde Koca Mehmet Paşa'nın Amasyalı olduğundan bahsedilir. Bu bilgi o zamanki idari teşkilat açısından doğru olmakla birlikte, (Osmancık o sırada Amasya sancağına bağlıydı) aslen Osmancıklı olduğu, azlinden sonra buraya yerleşmesi ile de sabittir. Öte yandan, hanımlarının birisinin, Amasya’nın ilerigelen kişilerinden Kutlu Paşa’nın kızı Cihan Hatun olması Amasyalılık yanılgısına sebebiyet verebilmektedir.

Sultan I. Mehmet'in Amasya’da bulunduğu sıralarda Anadolu Beylerbeyi olmuştur. 1415 tarihinde bu rütbede büyük başarı gösterdiği için, Sultan II. Murat tarafından, tahta çıkışıyla birlikte başvezirlik makamına getirilmiştir. 1429-1438 yılları arasında başvezirlik makamında bulunmuştur. Azledilince Osmancık’a yerleşmiştir.[1]

Koca Mehmet Paşa 1439 tarihinde Osmancık’ta vefat etmiştir. Mezarı adı ile de anılan İmaret Cami'nin bahçesindedir..[1]

Eserleri

Sadrazamlık döneminde Bursa’ya iki hamam yaptırdığı kitabelerden belgelidir. Osmancık Güney Mahallesi, Kayadibi denilen mahalde şimdiki camiinin yanına bir okul ve aşevi yaptırmıştır. .[1]

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 Yaşaroğlu, Kamil, "Nizammeddin Mehmed Paşa (Amasyalı, Koca)" (1999), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.370-371 ISBN 975-08-0072-9

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Çandarlı (1.) İbrahim Paşa
Osmanlı Başveziri
1429-1438
Sonra gelen:
Çandarlı (2.) Halil Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.