Çerkes Mehmed Ali Paşa

Çerkes Mehmet Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
3 Nisan 1624 - 28 Ocak 1625
Hükümdar IV. Murad
Yerine geldiği Kemankeş Kara Ali Paşa
Yerine gelen Hafız Ahmed Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm Ocak 1625
Tokat

Çerkes Mehmet Paşa IV. Murad saltanatının devlet idaresinin Valide Kösem Sultan'ın elinde olduğu ilk dönemlerinde 3 Nisan 1624 - 28 Ocak 1625 tarihleri arasında dokuz ay yirmi beş gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Çerkes asıllıdır. Enderun'da yetişmiştir.[1] Önce padişah silahtarı olmuştur. Saraydan çıkması 1618'de Şam Beylerbeyliği'ne atanması ile olmuştur. Sonra 1621'de İstanbula' gelmiş ve kubbe veziri olarak Divan-ı Hümayun'da görev yapmıştır.

3 Nisan 1624'de Kemankeş Ali Paşa sadrazamlıktan azledilip idam edilmesinden sonra sadrazam olarak görev verilmiştir. Bu sırada, önce II. Osman'ın intikamı almak üzere isyan eden eski Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa Orta Anadolu'ya sarkmış idi. Abaza Mehmed Paşa'yı tenkil için serdar olan Sadrazam önce Konya ve Niğde'yi bu Celali isyancılarının elinden kurtarmıştır. Sonra 3 Eylül 1624'de Abaza Mehmed Paşa'yı Kayseri yakınında "Karasu Köprüsü Muharebesi"'nde mağlup etmiştir. Diğer taraftan doğu'da İran'la savaş devam etmekteydi. Çerkes Mehmet Paşa İran'a karşı serdar-ı ekram olarak da görevlendilmişti. O kış ertesi yıl yapılması planlanan İran seferine hazırlık yapmak için Tokat'a gelmiştir. Burada 28 Ocak 1625'de hastalanıp vefat etmiştir.

Naaşı İstanbul'a getirilmiş ve Bayezid Camii mezarlığına gömülmüştür.

Uzunçarsılı'ya göre [1]

orta derecede iktidarlı, hamiyetli ve iyi ahlaklı bir vezir olarak tanınmıştır.

Kaynakça

  1. 1 2 Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN 978-975-16-0010 say.379-380

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Kemankeş Kara Ali Paşa
Osmanlı Sadrazamı
3 Nisan 1624 - 28 Ocak 1625
Sonra gelen:
Hafız Ahmed Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.