Semiz Ali Paşa

Semiz Ali Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
12 Temmuz 1561 - 28 Haziran 1565
Hükümdar I. Süleyman
Yerine geldiği Damat Rüstem Paşa
Yerine gelen Sokollu Mehmed Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum Praça-Bosna
Ölüm 28 Haziran 1565
İstanbul

Semiz Ali Paşa (ö. 28 Haziran 1565, İstanbul), I. Süleyman saltanatı döneminde 1561-1565 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Hersek Sancağı'nda Praca (Brazzo) kasabasında Pracic ailesinden Hüseyin adında bir poturun oğludur. 1520'li yıllarda devşirme olarak İstanbul'a getirilmiş ve Pargalı İbrahim Paşa'nın kethüdâsı olan akrabası Çeşte Bâli'nin yardımıyla saraya girmiştir. Enderun’da eğitim gördükten sonra 1545' de mir-i alem, 1546 yılında yeniçeri ağası ve sonrasında Rumeli beylerbeyi oldu. Nisan 1549 yılında vezirlik ile Mısır beylerbeyiliği görevine getirildi. Aralık 1553'de ikinci vezir sıfatıyla İran seferine katıldı. Damat Rüstem Paşa'nın vefatından sonra Vezir-i Azamlık görevine getirildi.

Vezir-i Azamlığı döneminde Avusturya ile ilişkileri iyi tutarak barış ortamının sürmesini sağladı. 28 Haziran 1565'de sadrazamlık görevindeyken vefat eti. Kabri, Eyüp Camii avlusunda Hacı Beşir Ağa Türbesi'nin yanındaki küçük hazirededir.[1]

Osmanlı dönemi kaynaklarında çok iri, şişman ve uzun boylu olduğu için kendisine "Semiz", "Kalın" gibi lakaplar verilmiştir.

Eserleri

İstanbul’da Eyüp’te Cedid Ali Paşa Mescidi ve Çömlekçiler caddesinde Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi vardır. Karagümrük’te Mimar Sinan’ın yaptığı Cedid Ali Paşa Medresesi’ni, Kırklareli Babaeski'de Mimar Sinan'a yaptırılan ve Cedid Ali Paşa ismini taşıyan bir camii bulunur. Edirne'deki Mimar Sinan’ın yaptığı Ali Paşa Çarşısı’nın yanı sıra çarşı kapılarına yakın bir cami ve bir de mescid inşa ettirmiştir. Marmara Ereğlisi'nde iki çeşme ile Silivri' deki Akviran köyünde Cedid Ali paşa camisi bulunmaktadır.

Ebussuud Efendi, Mecmua-i Daavât adlı eserini Semiz Ali Paşa nâmına te'lîf etmiştir.

Kaynakça

Siyasi görevi
Önce gelen:
Damat Rüstem Paşa
Osmanlı Sadrazamı
12 Temmuz 1561 - 28 Haziran 1565
Sonra gelen:
Sokollu Mehmed Paşa
  1. Haskan, Mehmet Nermi:Eyüplü Meşhurlar, Eyüp Belediyesi Yayınları, cilt.2, s.42., İstanbul 2014
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.