Osmancıklı İmamzade Halil Paşa

Osmancıklı İmamzade Halil Paşa
Osmanlı Veziri
Görev süresi
18 Aralık 1406 - 1413
Hükümdar I. Mehmed
Yerine geldiği Fetret Devri
Yerine gelen Amasyalı Beyazıd Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum Osmancık

Osmancıklı İmamzade Halil Paşa Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar Fetret Devri döneminde I. Mehmed için vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Babası Haydar Paşa'dır. Doğum yeri Çorum'un bugün ki ilçesi olan Osmancık'tır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timur ordularına yenildikten sonra başlayan Fetret Devri'nde Osmanlıların yeniden bir araya gelmesinde Osmancıklı Halil Paşa’nın, Çelebi Mehmet’in Osmanlı gücünü yeniden toplamasında çok değerli yardımları olmuştur. Buna karşılık Halil Paşa, önce Anadolu Beylerbeyi yapılmış daha sonra 18 Aralık 1406'da Çelebi Mehmet’in sadrazamlığına yükseltilmiştir. 1413 yılına kadar ona sadrazamlık yapmıştır.

Halil Paşanın oğlu Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa (1429-1438) döneminde II. Murad'ın sadrazamlığını yapmıştır.

Kaynakça

  Dış bağlantılar

  Siyasi görevi
  Önce gelen:
  Fetret Devri
  Osmanlı Başveziri
  18 Aralık 1406 - 1413
  Sonra gelen:
  Amasyalı Beyazıd Paşa
  This article is issued from Vikipedi - version of the 7/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.