İbşir Mustafa Paşa

İbşir Mustafa Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
28 Ekim 1654 - 11 Mayıs 1655
Hükümdar IV. Mehmed
Yerine geldiği Koca Derviş Mehmed Paşa
Yerine gelen Kara Murad Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 11 Mayıs 1655
İstanbul

İbşir Mustafa Paşa (d. 1607 - ö. 11 Mayıs 1655) IV. Mehmed saltanatında 28 Ekim 1654 - 11 Mayıs 1655 tarihleri arasında altı ay on dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Abhaz asıllıdır. Köle olarak saraya alınıp yetiştirilmiş, çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1635'te Saruhan Sancağı Karahisarı Şarki Mutasarrıfı olmuştur [1]. 1648'de Anadolu Beylerbeyi iken Sultan İbrahim'in Sivas Valisi Varvar Ali Paşa'dan İbşir Paşa'nın güzelliği ile meşhur olan karısını istettiği, Varvar Ali Paşa'nın da "Bir Müslümanın nikahlı karısını sultan bile olsa bir başkasına nasıl teslim edeyim" dediği ve daha sonraki isyanında bu olayın da payı olduğu bilinir. Buna rağmen, İbşir Paşa isyan eden Varvar Ali Paşa'nın üstüne gönderilmiş, önce isyandan vazgeçmesi konusunda nasihatte bulunmuş, isyan devam edince Varvar Ali Paşa'ya katılma bahanesi ile yaklaşarak, onu yakalayarak idam edilmesini sağlamıştır. (1648)[2]

Halep valisi iken devlete muhalefet etmiş hatta Celali olarak tanınmıştır. 1655 yılında Veziriazam Koca Derviş Mehmed Paşa'nın felç olması üzerine, Dârüssâade ağalarının etkisi ile İstanbul'a çağrılarak IV. Mehmed'in 8. Veziriazamı olmuş I. Ahmed'in kızı Ayşe Sultan ile evlendirilmiştir. Ancak kapıkullarına ancak zayıf akçe ile ödeme yapılabilmesi, Girit savaşının olumsuz etkileri, Venediklilerin Çanakkale boğazı ablukası gibi olumsuz şartlara ek olarak Kara Murad Paşa'nın önayak olduğu bir yeniçeri ayaklanması ile yaklaşık 6 ay görev sonrası azil ve katledilmiştir (1656) [3].

Ayaklanması ve sadrazamlığı Sultan İbrahim'in tahttan indirilerek yerine yedi yaşındaki oğlu IV. Mehmed'in çıkarıldığı, Saray ağaları, Meydan Ağaları, Ocak Ağaları ve Valide Sultanlarının devler yönetiminde etkin olup birbirleri ile çatıştıkları 1640-1656 arası karışıklık dönemine rastlar.

Kaynakça

  1. M. Çağatay Uluçay, XVII. asırda Saruhan'da eşkiyalık ve halk hareketleri, Syf.477
  2. Metin Hasırcı, Büyük Osmanlı tarihi, "Varvar Ali Paşa isyanı"
  3. Osmanlı tarihi 1566-1789, Anadolu Üniv. yayınları Sayf 69

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Koca Derviş Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
28 Ekim 1654 - 11 Mayıs 1655
Sonra gelen:
Kara Murad Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.