Darendeli Mehmed Paşa

Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
5 Ocak 1777 - 1 Eylül 1778
Hükümdar I. Abdülhamid
Yerine geldiği Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa
Yerine gelen Kalafat Mehmed Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1714
Darende
Ölüm 1784
Darende

Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa (d. 1714, Darende - ö. 1784, Darende) I. Abdülhamid saltanatında, 5 Ocak 1777 - 1 Eylül 1778 tarihleri arasında bir yıl beş gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Darendeli olup bu kentten olup tanınmış Sarı Abdurrahman Paşa'nın yakın akrabasındandı. [1]Darende'de "Cebelcizadeler" ailesine mensup oldugu icin Cebecizade lakbi ile anilmistir. İstanbul'a gelip onun yoluyla önce kapıcıbaşı olup sonra Kesriyeli Ahmet Paşa'nın yanında kethudalık görevine girdi. 1767'de birinci imrahor, 1768'de Boğaz muhafızı oldu. 21 Aralık 1776'da sedaret kethudalığına getirildi. [1]

5 Ocak 1777'de Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa'nın sadrazamlıktan azledilmesi üzerine vezir rütbesiyle Sadrazam oldu. Sadrazamlığı sırasında 1776'da başlayan İran'la savaş devam etmekteydi ve Abdullah Paşa İran cephesi serdarı idi. Kerkük ve Şehrizör valisine bağlı Babanlı Mehmet Paşa Mayıs 1777'de İran içine girip Bana mevkinde yapılan muharebede İran komatanı Hüsrev Han'ı mağlup etmişti ama destekçi güç kendine gönderilmeyince geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ruslar ise Kırım içişlerine karışıp kendilerini tutan Şahin Giray'ın Kırım Hanı olmasını desteklemeğe başlamışlardı. Cebecizade Mehmet Paşa 1 Eylül 1778'de sadrazamlıktan azledildi.

Azlinden sonra Bozcaada'ya sürgüne gönderildi. 18 Kasım 1778'de affedilip vezirlik rütbesi geri verilip İnebahtı Muhafızı görevine getirildi. 17 Mayıs 1779'da ise İçel Sancakbeyi görevine nakloldu. Kasım 1779'da ise kendi isteğiyle emekli oldu. Memleketi olan Darende'ye çekildi. [1]

18 Şubat 1784'de ise vezirlik rütbesi geri verilerek Erzurum Valiliğine tayin edildi. Fakat yaşı 70'i geçmişti. Daha Darende'de iken bu görev yerine yola çıkamadan vefat etti. Darende'de yaptırdığı türbeye gömüldü.

Değerlendirme

Sicill-i Osmani de şöyle değerlendirilmektedir:[1]

İyi ve kötü günler görmüş; iyi işler yapmış; vakur, tehdidini yerine getirecek güçte bir vezirdi.

Eserleri

Darende'de cami, han, medrese ve çeşme'den olsuşan bir külliye yaptırdı. Bazı yolların yapılmasına destek sağlayıp şehirde bir köprü yaptırdı.

Notlar

  1. 1 2 3 4 Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.IV s.261

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
5 Ocak 1777 - 1 Eylül 1778
Sonra gelen:
Kalafat Mehmed Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.