Gürcü İsmail Paşa

Gürcü İsmail Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
12 Temmuz 1735 - 25 Aralık 1735
Hükümdar I. Mahmud
Yerine geldiği Hekimoğlu Ali Paşa
Yerine gelen Silahdar Damat Dimetokalı Mehmed Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 1738
İnebahtı

Gürcü İsmail Paşa I. Mahmud saltanatında, 12 Temmuz 1735 - 9 Ocak 1736 tarihleri arasında beş ay yirmi sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Gürcü asıllıdır.[1]

Türk asıllı yeniçeri subayı Şaban Ağa'nın kölesiydi. Onun ölümü ile Arnavut Mustafa Ağa'ya hazinedar oldu. Onun sayesinde Eylül 1734'te yeniçeri ağası oldu. Ağustos 1732'de Rumeli Valisi görevine getirildi. Sonra İnebahtı muhafızı görevine tayin edilmekle beraber İran Seraskeri maiyetine memur oldu. 1734'te Diyarbakır eyaleti valiliğine getirildi. Ağustos 1734'te ise Bağdat eyalet valisi yapıldı.

20 Temmuz 1735'te Hekimoğlu Ali Paşa'nın yerine sadrazam yapıldı. Bu göreve başlamak üzere Eylül'de İstanbul'a gelebildi. . Bu görevde resmen 2 ay 7 gün kaldı. 25 Aralık 1735'te azledildi.

Azlinden sonra Sakız Adası'na sürgüne gönderildi. Sonra affedilip 1738'de İnebahtı muhafızlığı görevi verildi. Orada aynı yıl 70 yaşlarında iken vefat etti.

Değerlendirme

Sicill-i Osmani şöyle değerlendirmektedir:[1]

Acımasız, kan dökücü, rüşvetçi ancak idareye kadir, ümmi idi.

Kaynakça

  1. 1 2 Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1 say.363

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Hekimoğlu Ali Paşa
Osmanlı Sadrazamı
12 Temmuz 1735 - 25 Aralık 1735
Sonra gelen:
Silahdar Damat Dimetokalı Mehmed Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.