Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
27 Mart 1693 - 14 Mart 1694
Hükümdar II. Ahmed
Yerine geldiği Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa
Yerine gelen Sürmeli Ali Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1638
Bozok
Ölüm Kasim 1698
Edirne

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, (d. 1638 Bozok - ö. Kasım 1698 Edirne) II. Ahmed saltanatında, 27 Mart 1693 - 14 Mart 1694 tarihleri arasında on bir ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yaşamı

Bozok, Yozgat taraflarındandır.[1][2] Babasının adı Derviş Mehmed'dir. Sarayda Enderun'da yetişmiştir. 1680'de silahdâr olarak görevlendirilmiştir. Aralık 1680'de vezirlik verilmiştir. Ardından Kaptan-ı Derya görevine tayin edildi. 1684'de bu görevden azledildi.

Özi Valisi ve Lehistan cephesi serdarı tayin edildi. Kırım Hanlığı kuvvetleriyle beraber Kamaniçe'yi Leh taarruzundan kurtardı. 1690'da Şam valisi oldu. Şam valisi iken Sultan İbrahim'in kızı olan Beyhan Sultan ile evlenerek saraya damat oldu. 1691'de Trablusşam valiliğine tayin edildi. 1692'de ikinci vezir ünvanı verilerek rikab-ı humayun kaymakamlığına atandı.[2]

Mart 1693'de ikinci vezir iken Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa'nın yerine 27 Mart 1693'te sadrazam oldu. Sadrazam iken serdar-ı ekrem olarak Avusturya seferine çıktı. Belgrat kalesini Avusturya kuşatmasından kurtardı. Bu kaleyi tamir ettirerek Edirne'ye döndü. Avlanmaya meraklıydı ve II. Ahmet onun avla uğraşmaktan devlet işlerine zamanı kalmadığı ve işlere bakmadığını görüp 14 Mart 1694'de onu azletti. Yerine Sürmeli Ali Paşa sadrazam oldu.[1]

Bozoklu Mustafa Paşa'nın önce ikinci kez Trablusşam valisi tayin edildi ise de oraya harekete geçmeden tutuklandı. Karısı Beyhan Sultan'ın araya girmesi ile padişah tarafından af edildi ve Sayda valisi olaraak tayin edildi. 1696'da ikinci defa Şam valisi oldu. Temmuz 1697'de sadrazam Elmas Mehmet Paşa'nın Avustrurya seferine çıkıp 11 Eylül 1697 tarihinde Zenta Muharebesi'nde şehit olması döneminde İstanbul'da sadaret kaymakamı görevini yaptı. Yeni sadrazam olarak Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa tayin edilince Boğaz Hisarı muhafızı yapıldı. Haziran 1698';de üçüncü defa Sedaret kaymakamı olarak görevlendirildi. Bu görevde iken 7 ay sonra bir nüzül inmesi dolayısıyla hayat gözlerini yumdu. Cenazesi Edirne Üç Şerefeli Camii kabristanında gömülüdür.[2]

Değerlendirme

Çağdaş bir biyografya eserinde şöyle değerlendirmektedir:[2]

Çok değerli, dürüst, medeni cesaret sahibi bir asker ve idareci (idi).

Kaynakça

  1. 1 2
    • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.410-411
  2. 1 2 3 4 Yılmaz, Mehmed, "Mustafa Paşa (Bozoklu, Bıyıklı)", (1999), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.308 ISBN 975-08-0072-9

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa
Osmanlı Sadrazamı
27 Mart 1693 - 14 Mart 1694
Sonra gelen:
Sürmeli Ali Paşa
Askerî görevi
Önce gelen:
Küçük Sipahi Mustafa Paşa
Kaptan-ı Derya
1680 - 1684
Sonra gelen:
Müsahip Mustafa Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.