Silahlanma yarışı

Silahlanma yarışı terimi, asıl kullanımıyla, iki veya daha fazla taraf arasındaki en iyi silahlı kuvvetlere sahip olma yarışıdır. Her bir taraf büyük miktarlarda silaha, büyük ordulara veya üstün askerî silahlara sahip olmak için yarışır.

Silahlanma yarışı örnekleri

Birinci Dünya Savaşı donanma yarışı

Savaş gemilerinin sayısı ve gücü İkinci Dünya Savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasında artış gösterdi: Washington Denizcilik Antlaşması ile bu artışa bir son verildi.

1891-1919 yılları arasında, aralarında Almanya, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi deniz kuvvetleri alanında bir silalanma yarışına girişti. Özellikle Almanya'nın Britanya'nın üstün donanmasına imrenmesi, Dretnot sınıfı gemilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Nükleer silahlanma yarışı

Nükleer silahlanma yarışı, Soğuk Savaş sırasında başladı. Bu gergin dönemin ortaya çıkmasının bir nedeni de bu silahlanma yarışıydı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından nükleer silahlar azaltıldı.

Ayrıca bakınız

Bibliyografya

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.