Sol SR

Sol SR’lar, 1917 yılından itibaren Sosyalist Devrimci Partiden ayrılarak Bolşeviklerden yana tavır alan siyasi grup.

Tarihçe

Şubat Devriminden sonra

1917 Şubat Devriminden sonra SR partisi Geçici Hükümete destek verdiğinden dolayı parti içinde yarılmalar meydana gelmişti. Sol SR grubu Bolşeviklerden yana olmuş ve iktidarın komünistler tarafından bir ayaklanmayla alınmasını savunmuşlardır.

Bolşeviklerin müttefikleri

Özellikle kırda güçlü olan partinin çoğunluğu partiden ayrılasa da sol SR’ların Bolşeviklere destek vererek partiden ayrılması Bolşeviklerin Ekim Devriminden sonra kırda destek görmesi sonucunu getirecektir. Ayrıca Bolşeviklerin samimi olarak iktidarı diğer sosyalist partilerle paylaşma isteğinin de göstergesidir.

Kurucu Meclis seçimleri

Grup resmen ana gövdeden ayrılmış olsa da Kurucu Meclis seçimlerinde bu ayrılık tanımlanmamış ve SR ve sol SR’lar aynı listelerden vekil seçilmişlerdir. Grubun öne çıkan lideri Maria Spiridonova olur. Grup özellikle köylü sovyetlerinde destek görmektedir.

İktidarda

Ekim Devrimi sonrasında iktidarı alan Bolşevikler kendilerine destek veren sol SR’lara hükümette ve devlet kurumlarında önemli yetkiler vermiştir. Ancak Almanya İmparatorluğu ile 1918 yılı başlarında imzalanan Brest Litovsk Antlaşmasını protesto eden grup üyeleri hükümetteki görevlerinden istifa edeceklerdir.

Tasfiye

Sol SR’lar Bolşeviklerin Almanya İmparatorluğu ile barış imzalamasını yanlış olarak değerlendirdikleri için Bolşeviklerle Almanların savaşmalarına yol açacağını düşünerek Alman Elçisi Kont Wilhelm von Mirbach’ı öldüreceklerdir. Daha sonra Bolşevik iktidarını devirmeye yönelik bir ayaklanmaya da kalkışacak olan sol SR’lar Bolşevikler tarafından bastırılacaktır. Tasfiye edilen sol SR’lar daha sonra patlak veren Rusya İç Savaşı döneminde Bolşeviklerden yana savaşacak ve yeniden yönetime katılsalar da artık bir grup olarak varlıklarını sürdürmeyecek, Bolşeviklere dahil olacaklardır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.