Altaylar

Altaylar
Toplam nüfus
70.800[1]
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Rusya Rusya 67.239[1]
Diller
Altayca
Din
Tibet Budizmi, Rus Ortodoks, Tengricilik, Şamanizm, Burhancılık
İlgili etnik gruplar
Türk Halkları
Geleneksel kıyafet giyen erkek.
Geleneksel kıyafet giyen kadın.

Altaylar, Türk halklarından biridir. Çoğunluğu Sibirya’daki Altay Cumhuriyeti ve Altay Kray’da yaşar. Tuva ve Moğolistan’da yaşayan Altaylar da vardır. Altaylar, Teleütler, Telengitler, Kara Tatarlar, Oyratlar gibi farklı adlarla da anılmışlardır.

Altaylar, MÖ 2. binyıldan başlayarak metal işlemede usta olarak bilinir. Altay halkı Ruslarla ilk kez 18. yüzyılda karşılaştılar. Çarlık döneminde Altay, Oyrot olarak adlandırıldı ve daha sonra bu addan hareketle Oyrot Özerk Bölgesi kuruldu. Pek çok Altaylının Rus votkasına alıştığı ve votkayı “ateş suyu” olarak adlandırdığı bilinir.

Altay halkı, yarı göçebe bir halktı. Hayvancılık ve avcılık yaşamlarının önemli bir parçasıydı. Bu halkın çoğunluğu Rusların etkisiyle yerleşik yaşama geçti. Altayların bir kısmı geleneksel inançları olan Şamanizme bağlıyken bir kısmı Ortodoks’tur. 1904 yılında, Rus yayılmacılığına tepki olarak Ak Ceng veya Burhanizm denilen bir dinsel hareket de gelişmiştir. Altay halkı için Tibet Budizmi ve Şamanizm önemli inançlardır. Altaylar, Altay Cumhuriyeti’nde tapınaklar bulunmadığı için hacca Tuva Cumhuriyeti veya Moğolistan’a gitmektedirler.

Altaylar, Altay Cumhuriyeti’nin nüfusunun sadece yüzde 31’ini oluştururlar.

Boyları

Altaylarda söök adı verilen soy birlikleri en temel yapılanmadır.

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

  1. 1 2 "Алтайцы" (Rusça). 15 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121115134219/http://www.rusnations.ru:80/etnos/altay/. Erişim tarihi: 30 Mart 2010.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.