Candaroğulları Beyliği

Candaroğulları (İsfandiyaroğulları) Beyliği

1292–1461

Bayrak

Beyliğin en geniş sınırları
Başkent Eflani (1292-1309)
Kastamonu (1309-1398)
Sinop (1398-1461)
Dil(ler) Türkçe
Din Sünni İslam
Bey
 - 1292 Şemseddin Yaman
 - 1461 Kızıl Ahmed
Türk tarihi

Candaroğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir Türkmen beyliğidir.

Denizci özellikleri, Sinop'ta kurdukları tersanenin Osmanlı Devleti'ne katılması ve geliştirilmesi, Osmanlı Donanması'na güç kattı. Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bakır ocakları, Beylik daha Osmanlı Devleti'ne ilhak olmadan önce, Osmanlı Devleti'nin top üretimi için faydalandırılmıştır.

Yıldırım Bayezid, Anadolu'daki birliği sağlama yolundaki çalışmaları sırasında Candaroğulları topraklarına sahip olmuş, fakat Sinop'ta Candaroğulları Beyliği'ni devam ettirmiştir. İsfendiyar Bey Ankara Savaşı'ndan (1402) sonra Timur'un hâkimiyetini tanıdı. Bunun karşılığında da eski Candaroğulları toprakları kendisine verildi, böylece Kastamonu'ya yeniden hâkim oldu.

1461 yılında barış yoluyla Osmanlı Devleti'ne katıldı.[1]

Beyler

Bey Hüküm Süresi Notlar[2]
Yaman Candar (Şemseddin veya Temür) yaklaşık 1292 İlk hükümdar
I. Süleyman Paşa -1309 Ölümünden sonra (yaklaşık 1309) iki oğlu İbrahim ve Ali arasında bir hanedan mücadelesi başladı.
Hanedan Mücadeleleri
İbrahim Paşa 1339- 1339'da kardeşi Ali'yi mağlup etti.
Âdil Bey bin Ya'kûb 1346-61
Celâleddin veya Kötürüm Bâyezid 1361-83
II. Süleyman Şah 1384-85
İsfendiyar Bey 1385-1440
II. Tâceddin Ibrâhim Bey 1440-43
Kemâleddin İsmâil Bey 1443-61
Kızıl Ahmed Bey 1461 10. ve son beydir. Beylik Osmanlı'ya katılmadan 3 ay önce bey oldu.[3]

Kaynaklar

  1. Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I, Çobanoğulları - Candaroğulları, Ankara, 1991
  2. Yeni Rehber Ansiklopedisi 4, Türkiye Gazetesi, 1993. ss. 275–276
  3. Yeni Rehber Ansiklopedisi 4, Türkiye Gazetesi, 1993. s. 275 (Türkçe)
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/11/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.