Mühendis Mehmed Kâmil Paşa

Hacı Mühendis Mehmed Kâmil Paşa (d. ? - ö. Ekim 1859) Osmanlı askeri.

10 Nisan 1852 vefat ederek Eyüp'e defnedilen Musevîlikten dönme Arif Mehmed Ağa'nın oğludur. Enderûn'dan askerliğe girdi. Avrupa'ya gönderilerek hendese tahsiliyle dönüşünde Miralay ve ardından Mühimmat-ı Harbiye Livası oldu. Aralık 1837'de Berlin orta elçisi olup 1839'da Mısır'a ferman-ı hümâyûnları götürdü. Ocak 1841 Belgrad muhafızı oldu ve Ferik rütbesine terfi etti. Eylül 1843'te Dâr-ı Şûra azası olup 12 Kasım 1843 vezirlikle Bosna valisi oldu. Kasım 1844 bu görevinden ayrılarak Meclis-i Vâlâ'ya memur oldu. Nisan 1848'de Ticaret nazırı, Haziran 1848'de Londra sefiri ve Eylül 1848'de Meclis-i Vâlâ azası oldu. Ağustos 1851'de Rumeli müfettişi olup döndükten sonra Ocak 1854'te Cidde valisi oldu. Kasım 1855'te azledilip Haziran 1857'de Meclis-i Vâlâ azası oldu. 3 Ağustos 1857 tarihinde Serasker olarak atandı. Görevine başladıktan 14 gün sonra azledildi. Birkaç gün sonra 20 Ağustos 1857'de Haleb valisi oldu. Ağustos 1858'de azledildi. Aralık 1858'de Aydın valisi olarak atandı. Temmuz 1859'da emekli oldu.[1]

Ekim 1859'da vefat etti.

Değerlendirme

Sicill-i Osmani'de şöyle değerlendirme yapılmaktadır:[2]

Askerlikte bilgili, dürüst ancak ziyadesiyle sertti. Oğlu Sâmih Paşa'dır.

Kaynakça

  1. Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922), Prosopoprafik Rehber, İstanbul 1999, s. 97.
  2. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, (haz. Nuri Akbayar), c. IV, İstanbul 1996, s. 69.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.