Halk cephesi

Bir halk cephesi çoğunlukla sol kanat ve merkezden değişik siyasi grupların oluşturduğu çok geniş bir koalisyondur. Çok geniş bir yelpaze oluşturması ile bu cepheler merkezi ve liberal grupları içerdiği gibi sol ve komünist grupları da içerebilmektedir. Halk cepheleri sadece işçi sınıfına ait grupları içine alan birleşik cephelerden daha büyüktür.

Genel tanımın yanı sıra, "halk cephesi" terimin 1930'lar Avrupa'sı ve ABD'sinde ve komünizm ve ABD Komünist Partisi tarihinde özel bir anlamı vardır. Bu tarihte halk cephesi terimi Fransa'da faşizme karşı direnmeyi amaçlayan siyasi partilerin birliğini ifade ediyordu.

Burada halk cephesi ifadesini kullanan bütün koalisyonların halk cephesi teriminin bütün gereklerini getirdiklerinin söylenemeyeceği dikkate alınmalıdır. Aynı durum birleşik cepheler için de geçerlidir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.