Kızıl Tehlike

I. Kızıl Tehlike zamanında Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin karşıt propaganda afişlerinden biri
1919'de yayınlanan bir karikatür: Avrupalı bir anarşist Özgürlük Heykeli'ne bomba koyuyor

Kızıl Tehlike ya da Kızıl Panik, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ilk olarak 1919-1920 yılında politik aktivistlere ve sosyalistlere karşı başlatılan antikomünist propagandaya verilen ad. Ardından II. Dünya Savaşı'nı izleyen 1947-1957 yılları arasında tekrar Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki ve dışarısındaki komünistlerin federal hükümeti yıkıp, yerine komünist bir düzen getirmesi tehlikesine karşı yürütüldü.

Birinci Kızıl Tehlike (1919-1920)

Birinci Kızıl Tehlike, 1917 yılında Rusya'da gerçekleştirilen Ekim Devrimi’nin ardından sosyalizmin politik etkinliğinin artmasına karşı başlatıldı. Aslında “Kızıl Tehlike” terimi Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin komünizm korkusunu ifade etmektedir. 1920’lerde anarşist, komünist ve diğer radikal sol grupların toplamı 150,000 civarında idi. Bu sayı o dönem ki Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık %0,1'dir.

Komünizm korkusunu tetikleyen asıl olay ise 1919 yılında yaşanan işçi grevleri idi. Boston polisi, yüzbinlerce metal ve kömür madencisi grevlere çıktı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından bunun örgütleyicisi komünistler olarak görüldü. 1920 yılında başlatılan "komünist avı" ile beraber 6,000 civarında politik aktivist, ABD’nin “Kızıl Tehlike” adını verdiği anti-komünist propagandasına dayanılarak hapse atıldı. Ardından 1920-1930 yıllarında ABD’de anti-komünist propagandaların yapıldığı bir kültür inşa edildi.[1]

İkinci Kızıl Tehlike (1947 – 1957)

İkinci Kızıl Tehlike diye adlandırılan (McCartyhism olarak da bilinir) II. Dünya Savaşı’nın ardından Sovyetler Birliği ve komünizme duyulan çekinceye karşı başlatılan karşı siyasi propagandadır. Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı’nda kazandığı başarılar, komünizmin yükselişi, Doğu Avrupa'da ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde komünist partilerin iktidara gelmesi gibi faktörler Amerika Birleşik Devletleri yönetimini paniğe düşürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti içerisinde çalışan bazı kişiler bile “Komünist şüphesiyle” işlerinden olmuşlardır.[2] Savaş sonrası dönemde Sovyet Birliği’nin bir dünya gücü haline gelmesi, silah teknolojisinin gelişmiş olması ve Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki komünistlerin Sovyetler Birliği'ne bilgi sızdırabileceği korkusu ABDli hükümet yetkililerini korkutmuştur.[3]

İlgili filmler

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Kızıl Tehlike: ABD’nin Komünizm korkusu
  2. Schrecker, E. (2002). The Age of McCarthyism: A Brief History with Documents, (İngilizce) Palgrave Macmillan, İkinci Baskı, 2002, s. 63–64, ISBN 0-312-29425-5.
  3. Second Red Scare
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.