Sosyalist vatanseverlik

Sosyalist vatanseverlik, Marksist-Leninist düşünce yapısı içerisinde, çeşitli komünist partilerin yönettiği sosyalist devletlerin bulunduğu topraklara yurtseverlik kapsamında duyulan sevgiye verilen ad.[1] Bir başka tanıma göre ise; sosyalist vatana, toplumun devrimci dönüşümü ve komünizm ideali doğrultusunda sevgi beslemektir.[2] Bu terim, milliyetçilik ve şovenizm kapsamında değerlendirilen vatanseverlik kapsamına girmez.

Hakkında

Marksist-Leninist teoriye göre milliyetçilik ve onun beraberinde getirdiği tüm fikirler kapitalizm koşullarında egemen sınıf olan burjuva sınıfına ait fikirlerdir ve işçi sınıfını birliğini bozup bölmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda incelenen vatanseverlik kavramına karşılık olarak "Sosyalist vatanseverlik" kavramı üretilmiş ve proletarya enternasyonalizmi kapsamında tüm sosyalist devletlere ait toprakları savunma ve sevgi duyma anlamında kullanılmıştır.[3] Sovyet yazarlar bu kavramı Karl Marx ve Vladimir Lenin'in görüşlerine dayandırmışlardır.[4]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Robert A. Jones. The Soviet concept of "limited sovereignty" from Lenin to Gorbachev: the Brezhnev Doctrine., (İngilizce) MacMillan, 1990. s. 133.
  2. Stephen White. Russia's new politics: the management of a postcommunist society. (İngilizce) , Cambridge, İngiltere, Birleşik Krallık: Cambridge Universitesi Yayınları, 2004. Dördüncü Baskı, s. 182.
  3. William B. Simons; Stephen White. The Party statutes of the Communist world.: Bölüm: "Advocacy of Socialist Patriotism Alongside Proletarian Unternationalism", (İngilizce) BRILL, Küba, 1984, s. 123.
  4. Robert A. Jones, a.g.e. s. 133.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.