II. Müstekfi

II. Müstekfi Tam Adı: Ebû’r-Rabî` Sûleymân "el-Mûstekfî bi’l-Lâh es-Sânî" (ö. 1451) 68. İslam Halifesi.

Abbasi hanedanına mensuptur. 1441-1451 yılları arasında Kahire'de Memlük Devleti'nin koruması altında halifelik yapmıştır.

Kaynakça

II. Müstekfi
Doğumu: ? Ölümü: 1451
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
II. Mutezid
Ebû’l-Feth Dâvud "el-Mû`tezid bi’l-Lâh es-Sânî"
İslam Halifesi
1441 - 1451
Sonra gelen
Kaim
Ebû’l-Bekâ' Hamza "el-Kâ'im biʿEmr i’l-Lâh"
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.