Mustasım Billah

Mustasım Billâh
Abbâsî Halifesi
Hüküm süresi 1242-1258
Önce gelen Mustansır
Sonra gelen Mustansır
Tam ismi
Ebû Ahmed el-Mûsta`sım bi’l-Lâh `Abd’Allâh bin Mansûr el-Mûstensir
Hanedan Abbâsî Hanedanı
Babası Mustansır
Ölüm Şubat 1258
Dini Sünni İslam

Mustasım Billâh (tam adı : Ebû Ahmed el-Mûsta`sım bi’l-Lâh `Abd’Allâh bin Mansûr el-Mûstensir,) (Arapça: أبو أحمد المستعصم بالله عبد الله بن منصور المستنصر; d. 1221, Bağdat - ö. 1258, Bağdat), 1242 - Şubat 1258 döneminde Abbasi Devleti'nin son hükümdarı ve Irak Abbasileri'nin 37. ve son halifesi.

Yaşamı

1221 (hicri 690) yılında Mustansır Billah'ın Hajir adlı bir cariyesinden olmuştur[1].

Mustasım Billah hakimiyetine ait bir dinar.

Babası Mustansır öldükten sonra 1242 yılında tahta oturmuştur. Tahta oturduğu sırada Moğollar Horasan'a kadar olan bölgeleri işgal etmişti.

Kaynakların belirttiğine göre Mustasım Billah, liderlik vasfından yoksun, çocuk ruhlu biriydi. Zamanının çoğunu kuş avlamak ve güvercin beslemekle geçirirdi[2]. Hatta bazı kaynaklarda belirtildiği üzere boş işlerle uğraşırdı[3].

Ölümü

Mustasım Billah, 1258 yılının Şubat ayında askeri yönden hiçbir hazırlık yapmamasına[4] rağmen, BağdatHülagû Han'a teslim etmemiştir. Ona göre Bağdat Allah tarafından korunacaktı ve Moğollar Bağdat'a hiç giremeyecekti.

Bağdat düşünce Moğol hükümdarı Hülagû Han Mustasim Billah'ı öldürttü. Katli, Hülagû Han'ın başmuneccimi Muhammed Et Tusi'nin telkiniyle halifenin kanı dökülmeden yapıldı. Halife bir kilime sarıldı ve atları tarafından ölene dek ezdirdii[5]. Ölümüne dair en kuvvetli rivayet budur. Bunun dışında Mustasım Billah'ın, Hülagû Han tarafından sarayın hazine dairesine kilitlenerek ölüme terk edildiği de rivayetler arasındadır.

Kaynakça

Özel
  1. Ekber Şah Necibabadi, (....) History of Islam Cilt 2, say. 583
  2. Eb'ul Ferec, II, 544.
  3. Ibn Tiktaka, El Fahri, 333
  4. Zehebi, İber, III, 274
  5. Ebul Ferec II, 570 - Grigor, 28 - Ibn Amid, XV, 167 - Cüzcani, II, 197 - Ibn Futi, 327
Genel
Mustasım Billah
Doğumu: 1213 Ölümü: 1258
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
Mustansır
Abbâsî Halifesi
1242 - 1258
Boş
Bağdad'ın Moğollarca yağmalanması
Sonraki tarafından düzenlenen makam
Müstansır
Kahire'de Halife olarak
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.