Anlatım

Anlatı ile karıştırılmamalıdır.

Anlatım veya ifade;[1] duygu, düşünce ve olguların yazılı veya sözlü olarak karşı tarafa bildirilmesi. Anlatım, sözcüklerin belirli dilbilgisi kurallarına uyarak, anlamlı şekilde bir araya getirilmesidir.

Başarılı bir anlatım, "hazırlık" ve "anlatma" safhalarından oluşur. Hazırlık safhası ise "buluş" ve "düzenleyiş"ten meydana gelir.

Türleri

Anlatım, alıcıya iletilişine göre iki türlüdür: sözlü ve yazılı.

Dilbilimci Ömer Asım Aksoy anlatımı, niteliklerine göre üçe ayırır:[2]

Zaman zaman yazılı veya sözlü anlatımda karşılaşılan, yapısal ve anlamsal (semantik) hatalar "anlatım bozuklukları" olarak adlandırılır.[2]

Kaynakça

  1. "ifade." TDK. Erişim: 28 Ekim 2014.
  2. 1 2 Türk Dili Yard.Doç.Dr. Hülya PİLANCI. sf 122.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.